Közgyűlési meghívó - 2020. augusztus 01.

A Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület közgyűlését 2020. augusztus 01.-én szombaton de. 08 órai kezdettel tartja az Egyesület irodájában (Szeged, Szentháromság u. 63).

Napirend

  1. Megnyitó
  2. Beszámoló 2019. évi munkáról

szünet

  1. 2020. évi munkaterv
  2. Egyebek
  3. Zárszó

A közgyűlésre a horgásztársat tisztelettel meghívjuk.

Kérjük, napirendtől eltérő indítványát 2020. július 30.-ig az Egyesület hivatali helyiségébe eljuttatni szíveskedjék.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Közgyűlés a fenti időpontban a megjelent létszám miatt nem határozatképes, az érvényben lévő Alapszabályunk 8.§-ának 1. pontja értelmében 2020. augusztus 01.-én 8:30 órakor ismételten összehívottnak tekintjük. Az Alapszabály szerint a másodszor összehívott Közgyűlés az eredeti napirendre felvett pontokban, a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes.