Közgyűlési meghívó - 2021. november 27.

A Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület közgyűlését 2021. november 27-én szombaton délelött 8 órai kezdettel tartja az Egyesület irodájában (Szeged, Szentháromság u. 63.).

NAPIREND

  1. Megnyitó
  2. 2022. évi jegytípusok, jegyárak
  3. 2022. évi Horgászrend, szabályzatok
  4. EB. Beszámoló 2020. évi munkáról                    

szünet

  1. 2022. évi tisztújítás előkészítése
  2. Egyebek
  3. Zárszó

A közgyűlésre a horgásztársat tisztelettel meghívjuk.

Kérjük, napirendtől eltérő indítványát 2021. november 25-ig az Egyesület hivatali helyiségébe eljuttatni szíveskedjék. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Közgyűlés a fenti időpontban a megjelent létszám miatt nem határozatképes, az érvényben lévő Alapszabályunk 8.§-ának 1. pontja értelmében 2021. november 27-én 8:30 órakor ismételten összehívottnak tekintjük. Az Alapszabály szerint a másodszor összehívott Közgyűlés az eredeti napirendre felvett pontokban, a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes.