Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület

Alapítva: 1934.

Mólószabályzat

2019.01.01-től hatályos

II/2 MELLÉKLET
SZEGEDI HERMAN OTTÓ HORGÁSZ EGYESÜLET (HOHE)
MÓLÓHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

MÓLÓHASZNÁLAT EGYESÜLETI SZABÁLYOZÁSA:

A Horgászegyesület azon vízterületein ahol mólóról történő horgászás engedélyezett, móló tulajdonosa csak az egyesület tagja lehet. A mólók adásvétele esetén a vevő a horgászegyesület felnőtt tagja kell, legyen.

REGISZTRÁCIÓ:

1) Az egyesület kezelésében lévő vízterületek közül a FEHÉRPART-SZILVÁS és KERAMIT vízterületeken engedélyezett a mólóról történő horgászás.
1.a) A Fehérpart-Szilvás vízterületen a vízi-állásokra Parthasználati Megállapodást kell kötni az ATIVÍZIGGEL, a parthasználati megállapodást és a díj befizetését az egyesület bonyolítja. 

2) A mólót minden évben regisztráltatni kell az egyesületnél, mellyel egy időben egy nyilatkozat kerül aláírásra a tulajdonos részéről, amelyben a tulajdonos(ok) magukra nézve kötelezően elfogadják az egyesület közgyűlése határozattal elfogadott mólóhasználati szabályzatot.

3) A regisztráció díjazásellenében mólónként és tulajdonosonként történik. Abban az esetben, ha a vízi-állásra parthasználati díj befizetésre került csak a társtulajdonosnak kell regisztrálni. A díj mértékét a közgyűlés határozza meg, befizetésének határideje a tárgyév március 31. Késedelmes befizetés esetén pótdíj /mértékét a közgyűlés határozza meg/ fizetendő.

4) A regisztrációkor kiadott igazolvány és az adott vízterületre érvényes területi jeggyel kell a tulajdonosnak rendelkezni, és ezen engedélyek birtokában lehet horgászni.

5) Ha a horgász szünetelteti tárgyévben a horgászatot a mólójáról, azt március 31.-ig az egyesületnél írásban be kell jelenteni egyidejűleg a tárgyévi használó személyét meg kell nevezni, a regisztrációs díjat a használó fizeti.

6) Új móló /bővítés, átépítés/ csak az egyesület előzetes engedélye alapján építhető, a hatályos jogszabályok betartásával. Az előzetes engedély kiadásához a mólóbizottság terepszemlét követő pozitív javaslata szükséges. Az előzetes engedély érvényessége a kiadás napjától számított 1 év, mely időszakon belül az adott mólót dokumentáltan (fotók, GPS koordináták) készre kell jelenteni az egyesület felé, és a mólót regisztrálni kell.

7) Abban az esetben, ha az új móló létesítésekor nem kérték az egyesület hozzájárulását a móló 3 évig nem regisztrálható, tehát a horgászás tilos a jelzett időszakban a nem regisztrált mólóról.

8) Mólóról történő horgászás csak olyan mólóról folytatható a tulajdonos részéről /az éves regisztrációs díj megfizetése mellett/ amely az egyesület által kiadott és a tulajdonos által felszerelt regisztrációs táblával rendelkezik.

MÓLÓHASZNÁLAT

1) Csak bejáróval ellátott mólót lehet üzemeltetni.

2) A regisztrációs számmal ellátott mólót lezárni tilos, azt érkezési sorrendben bárki horgászás céljából saját felelősségére használhatja A tulajdonos kérésére /ha a mólóregisztrációs igazolványával igazolja a tulajdonlást/ az addig ott horgászónak el kell hagyni a mólót.

3) Minden mólóhoz a tulajdonos engedélyével egy darab csónak köthető a csónakengedély kiváltását követően.

4) Csónakot a mólóhoz úgy kell kikötni, hogy az ne zavarja a mólóról a horgászatot.

5) Az éjszakai horgászat során kötelező a mólót az ellenőrzés szempontjából jól látható módon kivilágítani.

6) Az egyesület által előre meghirdetett horgászversenyek idejére a tulajdonos köteles a verseny résztvevői számára szabaddá tenni. Ezen időszakban a mólóhoz kötött csónakok sem használhatók.

7) A tulajdonos köteles a móló környezetében elhelyezkedő, magántulajdonban lévő mezőgazdasági területeket azok termését megóvni, az okozott kárt megtéríteni.

8) A móló környezetét és az ahhoz tartozó parkolóhelyet tisztán és karban kell tartani.

9) A mólón történt esetleges balesetekért a móló tulajdonosa valamint az egyesület semmilyen felelősséget nem vállal.

Fenti rendelkezések megszegése esetén a fegyelmi szabályzatban foglaltak figyelembevételével fegyelmi büntetés kerül, kiszabásra valamint a mólóregisztráció visszavonásra kerül.

Az egyesületi iroda a II. félévben
( július 01. - december 31. )


PÉNZTÁR NYITVA TARTÁSA:

HÉTFŐ  9:00 - 12:00
KEDD 9:00 - 18:00
SZERDA  9:00 - 16:00
CSÜTÖRTÖK szünnap
PÉNTEK 9:00 - 16:00

2019. évi fogási naplók leadási határideje: 2020. február 28.

Az iroda 2020. január 02. és február 28. közötti időszakban munkanapokon nyitvatartási időben fogadja a naplót leadó horgásztársakat.

0868760
Ma
Tegnap
Ezen a héten
Ebben a hónapban
Múlt héten
Múlt hónapban
Összesen
20
145
802
866085
1072
6212
868760
Saját IP: 125.118.77.48
2019-12-06 07:29

Jelenleg 59 vendég és 0 felhasználó van vonalban.