Keszeg telepítés - 2021. október 1-9.

2021. október 01. és 09. között az Egyesület 20 mázsa keszeget telepít vízterületein.

VÍZTERÜLET

Keszeg 2 nyaras
kg

Fehérpart-Szilvás

400

Keramit

500

Gumis

500

Sándorfalvi tó

600

A telepítéssel érintett vízterületeken általános horgászati tilalom nem kerül elrendelésre.

Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.