Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület

Alapítva: 1934.

Mólószabályzat

Hatályos 2024. 01. 01.-től

Fogalmi meghatározások:

A móló (továbbiakban vízi-állás) tulajdonos:

 • Horgászegyesületi tagok
 • Szakosztály HOHE tagsággal
 • magán személy nem horgász (Gyálai Holt-Tisza Fehérpart-Szilvás)
 • magánszemély vagy cég turisztikai szolgáltató

Vízi-állás használó

 • A vízi-állás tulajdonosa által nevesített társtulajdonos, nevesített használó, horgászturista

Regisztráció

1) Az egyesület kezelésében lévő vízterületek közül a FEHÉRPART-SZILVÁS és KERAMIT vízterületeken engedélyezett a vízi-állásról történő horgászás.

1.a) A Fehérpart-Szilvás vízterületen, a jobbparton elhelyezkedő vízi-állásokra Parthasználati Megállapodást kell kötni az ATIVÍZIGGEL, a parthasználati megállapodást és a díj befizetését az egyesület bonyolítja.

2) A vízi-állást minden évben regisztráltatni kell az egyesületnél, mellyel egy időben egy nyilatkozat kerül aláírásra a tulajdonos részéről, amelyben a tulajdonos(ok) magukra nézve kötelezően elfogadják az egyesület közgyűlése határozattal elfogadott mólószabályzatot.

3) A regisztráció díjazás ellenében vízi-állásonként és tulajdonosonként történik. Abban az esetben, ha a vízi-állásra parthasználati díj befizetésre került, csak abban az esetben lehet a társtulajdonosnak, kijelölt nevesített használónak regisztrálni. A díj mértékét a közgyűlés határozza meg, befizetésének határideje a tárgyév március 31.

 • Több, tulajdonos (igazoltan) esetén a Parthasználati Megállapodás megkötésének feltétele „Tulajdonosok közti megállapodás” kitöltése.

4) A regisztrációkor kiadott igazolvány és az adott vízterületre érvényes területi jeggyel kell a tulajdonosnak rendelkezni, és ezen engedélyek birtokában lehet horgászni.

5) Ha a tulajdonos szünetelteti tárgyévben a horgászatot a vízi-állásáról, azt március 31.-ig az egyesületnél írásban be kell jelenteni egyidejűleg a tárgyévi használó személyét meg kell nevezni, a regisztrációs díjat a használó fizeti.

6) Vízi-állás /bővítés, átépítés/ csak az egyesület előzetes hozzájárulása alapján építhető, a hatályos jogszabályok betartásával. Az előzetes hozzájárulás kiadásához a mólóbizottság terepszemlét követő pozitív javaslata szükséges. Az előzetes hozzájárulás érvényessége a kiadás napjától számított 1 év, mely időszakon belül az adott vízi-állást dokumentáltan (fotók, GPS koordináták) készre kell jelenteni az egyesület felé, és a vízi-állást regisztrálni kell.

7) Vízi-állásról történő horgászás csak olyan vízi állásról folytatható a tulajdonos részéről /az éves regisztrációs díj megfizetése mellett/ amely az egyesület által kiadott és a tulajdonos által felszerelt regisztrációs táblával rendelkezik. 

8) A Móló szabályzat megszegésének minősített esetei:

 • regisztrációs díj határidőre történő befizetésének elmulasztása (tárgyév március 31.)
 • balesetveszélyes vízi-állás üzemeltetése
 • vízi-állás közvetlen környezetének rendszeres tisztántartása, karbantartása.

9) A Móló szabályzat megszegésével járó szankciók:

 • Regisztrációs díj március 31. utáni befizetése esetén a késedelmi díj a mindenkori regisztrációs díj háromszorosa. Határidő tárgyév december 31.
 • A késedelmi díj elmaradásának következményei: az egyesület kezdeményezi a Part-használati megállapodás felmondását egyoldalú szerződésszegés indokával és egyben értesítéssel él az ATIVIZIG felé.
 • A felmondásban megjelölt határidőig a tulajdonos köteles a vízi-állást elbontani.
 • Az érintett egyesületi taggal szemben fegyelmi eljárást indít!

Mólóhasználat

1) A regisztrációs számmal ellátott mólót a tulajdonos tulajdonostárs(ak), nevesített használók (vízi-állásonként max +4 fő) horgászás céljából saját felelősségére használhatja.

2) A vízi-álláson történő horgászás időtartama alatt biztosítani kell az ellenőrző szervek, halőrök bejutását a vízi-állásra.

3) Az éjszakai horgászat során kötelező a vízi-állást az ellenőrzés szempontjából jól látható módon kivilágítani.

4) Az egyesület által előre meghirdetett horgászversenyek idejére a tulajdonos köteles a verseny résztvevői számára a vízi-állást szabaddá tenni.

5) A tulajdonos köteles a vízi-állás környezetében elhelyezkedő, magántulajdonban lévő mezőgazdasági területeket azok termését megóvni, az okozott kárt megtéríteni.

6) A vízi-állás környezetét és az ahhoz tartozó parkolóhelyet tisztán és karban kell tartani.

7) A vízi-álláson történt esetleges balesetekért a móló tulajdonosa valamint az egyesület semmilyen felelősséget nem vállal.

8) A tulajdonos köteles a vízi-állás biztonságos, balesetmentes műszaki állapotát fenntartani, azt karbantartani-javítani.

A mólószabályzat rendelkezések megszegése esetén a fegyelmi szabályzatban foglaltak figyelembevételével fegyelmi büntetés kerül kiszabásra.

Greguss

Az egyesületi irodában
az I. félévben
(január 02. - június 30. között)
PÉNZTÁR NYITVATARTÁSA:

HÉTFŐ 9:00 - 12:00
KEDD 9:00 - 18:00
SZERDA  9:00 - 16:00
CSÜTÖRTÖK 9:00 - 16:00
PÉNTEK 9:00 - 18:00

Elnöki fogadóóra:

KEDD 14:00 - 18:00

2023. évi fogási naplók leadási határideje: 2024. február 29.

Az iroda 2024. január 02. és február 29. közötti időszakban munkanapokon nyitvatartási időben fogadja a naplót leadó horgásztársakat.

Online állami jegy és területi jegy váltásás tájékoztató

1515354
Ma
Tegnap
Ezen a héten
Ebben a hónapban
Múlt héten
Múlt hónapban
Összesen
226
340
1226
1511108
7142
10168
1515354
Saját IP: 34.239.176.54
2024-06-20 15:14

Jelenleg 55 vendég és 0 felhasználó van vonalban.