Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület

Alapítva: 1934.

Mólószabályzat

Hatályos 2022. 01. 01.-től

Regisztráció

1) Az egyesület kezelésében lévő vízterületek közül a FEHÉRPART-SZILVÁS és KERAMIT vízterületeken engedélyezett a mólóról vízi-állásról történő horgászás.

1.a) A Fehérpart-Szilvás vízterületen a vízi-állásokra Parthasználati Megállapodást kell kötni az ATIVÍZIGGEL, a parthasználati megállapodást és a díj befizetését az egyesület bonyolítja.

2) A mólót minden évben regisztráltatni kell az egyesületnél, mellyel egy időben egy nyilatkozat kerül aláírásra a tulajdonos részéről, amelyben a tulajdonos(ok) magukra nézve kötelezően elfogadják az egyesület közgyűlése határozattal elfogadott mólóhasználati szabályzatot.

3) A regisztráció díjazás ellenében mólónként és tulajdonosonként történik. Abban az esetben, ha a vízi-állásra parthasználati díj befizetésre került csak a társtulajdonosnak kell regisztrálni. A díj mértékét a közgyűlés határozza meg, befizetésének határideje a tárgyév március 31. Késedelmes befizetés esetén pótdíj /mértékét a közgyűlés határozza meg/ fizetendő.

4) A regisztrációkor kiadott igazolvány és az adott vízterületre érvényes területi jeggyel kell a tulajdonosnak rendelkezni, és ezen engedélyek birtokában lehet horgászni.

5) Ha a horgász szünetelteti tárgyévben a horgászatot a mólójáról, azt március 31.-ig az egyesületnél írásban be kell jelenteni egyidejűleg a tárgyévi használó személyét meg kell nevezni, a regisztrációs díjat a használó fizeti.

6) Móló /bővítés, átépítés/ csak az egyesület előzetes hozzájárulása alapján építhető, a hatályos jogszabályok betartásával. Az előzetes hozzájárulás kiadásához a mólóbizottság terepszemlét követő pozitív javaslata szükséges. Az előzetes hozzájárulás érvényessége a kiadás napjától számított 1 év, mely időszakon belül az adott mólót dokumentáltan (fotók, GPS koordináták) készre kell jelenteni az egyesület felé, és a mólót regisztrálni kell.

7) Mólóról történő horgászás csak olyan mólóról folytatható a tulajdonos részéről /az éves regisztrációs díj megfizetése mellett/ amely az egyesület által kiadott és a tulajdonos által felszerelt regisztrációs táblával rendelkezik.

Mólóhasználat

1) A regisztrációs számmal ellátott mólót lezárni tilos, azt érkezési sorrendben bárki horgászás céljából saját felelősségére használhatja A tulajdonos kérésére /ha a mólóregisztrációs igazolványával igazolja a tulajdonlást/ az addig ott horgászónak el kell hagyni a mólót.

2) Minden mólóhoz a tulajdonos engedélyével egy darab csónak köthető a vízterületre váltott területi jegyhez kapcsolódó csónakhasználati kiegészítő jegy kiváltását követően.

3) Csónakot a mólóhoz úgy kell kikötni, hogy az ne zavarja a mólóról a horgászatot.

4) Az éjszakai horgászat során kötelező a mólót az ellenőrzés szempontjából jól látható módon kivilágítani.

5) Az egyesület által előre meghirdetett horgászversenyek idejére a tulajdonos köteles a verseny résztvevői számára szabaddá tenni. Ezen időszakban a mólóhoz kötött csónakok sem használhatók.

6) A tulajdonos köteles a móló környezetében elhelyezkedő, magántulajdonban lévő mezőgazdasági területeket azok termését megóvni, az okozott kárt megtéríteni.

7) A móló környezetét és az ahhoz tartozó parkolóhelyet tisztán és karban kell tartani.

8) A mólón történt esetleges balesetekért a móló tulajdonosa valamint az egyesület semmilyen felelősséget nem vállal.

Fenti rendelkezések megszegése esetén a fegyelmi szabályzatban foglaltak figyelembevételével fegyelmi büntetés kerül kiszabásra.

Greguss

Az egyesületi irodában
az II. félévben
(július 01. - december 31. között)
PÉNZTÁR NYITVATARTÁSA:

KEDD 9:00 - 18:00
SZERDA  9:00 - 16:00
PÉNTEK 9:00 - 16:00

Elnöki fogadóóra:

KEDD 14:00 - 18:00

2023. évi fogási naplók leadási határideje: 2024. február 28.

Online állami jegy és területi jegy váltásás tájékoztató

1341732
Ma
Tegnap
Ezen a héten
Ebben a hónapban
Múlt héten
Múlt hónapban
Összesen
301
319
301
1339827
620
7730
1341732
Saját IP: 3.214.184.223
2023-10-02 17:40

Jelenleg 45 vendég és 0 felhasználó van vonalban.