Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület

Alapítva: 1934.

Horgászrend - 2020

Hatályos 2020.01.01.-től

A részletes horgászrend előírásai felnőtt (2 botos) horgászra vonatkoznak. A kedvezményezettek körébe tartozó – ezen belül a 70 év alatti nyugdíjas és ifjúsági (1 botos) – kategóriákban a kiváltott területi engedélyben foglalt szabályok és előírások vannak érvényben.

I. Általános előírások

(1) A Horgászegyesület vízterületére váltott területi jegy tulajdonosa elismeri és betartja a vízterületre vonatkozó horgászrendben foglalt szabályokat.

(2) Az Egyesület valamennyi vízterületére vonatkozó területi jeggyel rendelkező horgász tudomásul veszi, hogy horgászásáról, halfogásáról amennyiben az ellenőrzésre jogosultak szabálytalanságot észlelnek kép és vagy hangrögzítés készülhet, melyet az Egyesület és szervei vitás esetben a bizonyításhoz, törvényeknek megfelelő módon felhasználhat.

(3) A napi horgászatot megkezdeni csak előzetes tájékozódás után lehet. A jelen horgászrendben rögzített szabályokon túl, az aktuális tilalmak és korlátozások elsődlegesen (és irányadóként) az iroda hirdetőtábláján, valamint a www.hohe.hu honlapon találhatóak. A Helyi Horgászrendtől eltérő ideiglenes tilalmak és korlátozások a kihelyezett hirdetőtáblákon folyamatosan megtekinthetők, azok ismeretének hiánya nem mentesít a felelősségre vonás alól!

(4) Az egyesület kezelésében lévő Fehérpart-Szilvás, Keramit és vízrendszere, Újszegedi Holt-Maros, Sándorfalvi-tó, Medencés Kikötő vízterületeken általánosan a 2013. évi CII. Halgazdálkodásról szóló törvény és végrehajtási rendeleteiben foglalt horgászat rendje van érvényben az alábbi kivételekkel:

- az egyes halfajok kifogható mérettartományát, érvényes tilalmi idők meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza. Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra vonatkozó napi kvótája: Az egyesület nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a táblázatába foglalt, napi darabszám korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb összesen 3 db.-ot tarthat meg a táblázatban részletezett bontásban. /pld. 2 db. ponty+1 db. süllő, vagy 1 db. ponty +2 db. csuka/Az összes – darabszám korlátozással nem érintett – kifogott őshonos hal összes tömege nem haladhatja meg a napi 3 kg. –

Az egybotos kedvezményezett szerinti horgász esetén napi darabszám korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb összesen 2 db.-ot, tarthat meg ki a táblázatban részletezett bontásban. Az összes a napi 2 kg.-ot. Ha a horgász olyan őshonos halat fog, amellyel a 3 kg.-os illetőleg kedvezményezett esetén pedig az 2 kg.-os súlyhatárt átlépi, a halat megtarthatja, azonban aznap több őshonos halat nem foghat ki. A turista állami jeggyel rendelkező horgász a táblázat szerinti napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen 1 darabot, a napi darabszám-korlátozás alá nem eső fajokból naponta összesen 2 kg-ot foghat ki.

(5) Az egyesületi vizekre vízterületeként tárgyévben egy db. területi jegy váltható, a területi jegyben meghatározott ponty és ragadozóhal mennyiség tartható meg! Második jegyként a K8-X52 jelű emeltáras Többlethal elviteli területi jegy váltható.

(6) Az egyesület vízterületeiről kötelező elvinni az ezüstkárász, törpeharcsa, naphal és razbóra kifogott példányait. Összesen napi 5 kg. össztömeg fogható. A szabályosan megfogott busa korlátlanul elvihető, az amur az egyesület vizein nem tartható meg.

(7) Halak hosszának meghatározásához mérőeszköz, és a halak súlyának megméréséhez digitális mérleg használata kötelező.

(8) Ha a horgászat során a megtartani kívánt, és így szákba került halak száma elérte az adott kategóriára engedélyezett maximumot, akkor az adott halfajra (kategória szerinti halfajokra) a horgászatot haladéktalanul be kell szüntetni.

Telepítési tilalmat követő két hétben a heti megtartható nemes hal összesen 6 db. lehet.

(9) A megtartani kívánt nemes halat azonnal, dátum/idő, víztér kód, vízterület, súly rovatokba a horgászat folytatása előtt be kell vezetni a fogási naplóba. A fogási napló vezetésének elmulasztása azonnali 6 hónapos eltiltást von maga után.

(10) A megtartott halat haltartó szákban köteles tárolni. A kifogott halat a horgász a halgazdálkodási vízterületen (vízparton, vízen) nem ajándékozhatja el, a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja el a horgászhelyről. Tilos a halat más szákjában tartani vagy a horgászhelyen kívül kikötni. Egy haltartó szákban egyidejűleg csak egy horgász zsákmánya tárolható.

(11)A megtartott halakat cserélgetni, a vízparton elajándékozni TILOS! Cserén azt kell érteni, amikor a kifogott - elvihető méretű- hal már szákba vagy ragadozó esetén - szájbilincsre került, és a horgász azt a később kifogott, másik halra kívánná átcserélni. Átadáson-ajándékozáson a véd területen belüli, horgászat közben történő ingyenes illetve üzletszerű halátadás értendő.

MAGYAR NÉV

Fajlagos tilalmi idő

 EGYESÜLETI VÍZTERÜLETEKEN

Kifogható méret

kötelező vissza helyezni

kötelező elvinni

naponta kifogható maximális mennyiség és db. szám FN/Kedv

Csuka

02.01 - 03.31.

40 cm

-

-

2/1 db

Balin

03.01 - 04.30.

40 cm

-

-

2/1 db

Sügér

03.01 - 04.30.

-

-

-

Σ 3/2 kg

Fogassüllő

03.01 - 04.30.

40 cm

-

-

2/1 db

Kősüllő

03.01 - 06.30.

25 cm

-

-

Σ 3/2 kg

Domolykó

04.15 - 05.31.

25 cm

-

-

Σ 3/2 kg

Jász keszeg

04.15 - 05.31.

20 cm

-

-

Σ 3/2 kg

Szilvaorrú keszeg

04.15 - 05.31.

20 cm

-

-

Σ 3/2 kg

Garda

04.15 - 05.31.

20 cm

-

-

Σ 3/2 kg

Paduc

04.15 - 05.31.

20 cm

-

-

Σ 3/2 kg

Ponty

05.02 - 05.31.

30 cm

4 kg feletti

-

2/1 db

Compó

05.02 - 06.15.

25 cm

Az Egyesületi vizeken megtartani tilos!

Harcsa

legfeljebb 100 cm.-es példányok esetén 05.02. - 06.15.

60 cm

-

100 cm. felett

2/1 db

Sebes pisztráng

10.01 - 03.31.

22 cm

-

-

2/1 db

Menyhal

25 cm

-

-

3/2 db

(12) Egyéb őshonos valamint az invazív halfajok tömegét a fogási napló megfelelő rovataiba, a vízpart elhagyása előtt, de legkésőbb tárgynap 24:00 óráig kell bejegyezni

II. Területi szabályok

(1) Az egyesület összes vizén a szivar ólmos pergetés tilos.

(2) A vízterületen tilos a tűzgyújtás, fürdés, és egyéb téli vagy nyári vízi sport űzése.

(3) A vízparton bekövetkezett balesetekért az egyesület felelősséget nem vállal.

(4) Az egyesület elnöke horgászati idényben – indokolt esetben (havária, haltelepítések, versenyek, stb.) idejére – meghatározott ideig, meghatározott helyen szüneteltetheti a horgászatot, melyről a kihelyezett táblákon és az egyesület honlapján tájékoztatja a horgászokat. Tilalmi idő alatt tilos halfogásra alkalmas horgászfelszereléssel a vízparton tartózkodni.

(5) A vizeken foglalt hely nincs. A vízterület gépjárművel történő megközelítésével okozott mezőgazdasági kárért a gépjármű vezetőjét terheli felelősség.

(6) FEHÉRPART-SZILVÁS vízterületen a Móló tulajdonos, saját mólóról történő elsőbbségi horgászása, csak ATIVIZIG megállapodás és egyesületi regisztrációt követően a vonatkozó szabályzatok betartásával érvényesíthető.

(7) Az egyesület kezelésében lévő vízterületek közül csónak a Fehérparton csak odajutásra használható, a szűk részen 150 méter hosszban egyáltalán nem, csak a Szilváson lehet csónakból horgászni, csónakos kiegészítőjegy birtokában.

(8) A Keramiton a csónakból történő horgászás Tilos, a csónak használat (a regisztrációt követően) a móló megközelítésére, ill. a horgászhelyre való odajutásra engedélyezett.

(9) A Gumison, Tejesen és a Temető tavon, a Holt-Maroson, a Sándorfalvi-tavon, valamint a Medencés Kikötőben horgászállás nem építhető.

(10) Horgászstég (móló) a megfelelő engedélyek beszerzése után, a Keramit és a Fehérpart-Szilvás nevű vízterületeken (üzemeltethető), amennyiben az adott vízterületre érvényes területi jeggyel rendelkezik a horgász. 

(11) A móló tulajdonosának rendelkeznie kell az Egyesület irodájában térítés ellenében kiállított móló regisztrációs engedéllyel, melyet kérésre fel kell mutatni. Az engedély birtokában veheti használatba, más horgásszal szemben a mólót, egyéb esetben nem.

(12) A Traktor utcából nyíló ABA és Margit utca közötti szakaszon a Holt-Maroshoz vezető utcákba gépjárművel behajtani, ott várakozni TILOS! Gépjárművel történő megközelítés (kizárólag száraz időszakban) a holtág szakasz déli oldalán húzódó földútról lehetséges. A vízterület III.-as szakaszán a gyalogos híd és a Derkovits fasor között gépjárművel a burkolt út melletti padkán kell megállni, közvetlenül a holtág partján tilos a megállás.

(13) Tekintettel arra, hogy a Holt-Maros vízterület lakóövezetben helyezkedik el, és a víz mindkét oldalán séta- és kerékpárút lett kialakítva, az egyesület az Országos Horgászrend előírásainak betartásán túl az alábbi, külön e vízre érvényes horgász rendet írja elő minden, a vízterületre érvényes területi engedéllyel rendelkező horgász számára: Csónakból vagy bármely vízi alkalmatosságról horgászni tilos! Horgászni csak a kialakított töltés koronáról szabad. TILOS a töltés rézsűben horgászhelyet kialakítani, mólót építeni vagy bármilyen más módon horgászállást építeni! Rakós-bottal horgászni tilos! A Holt-Maros mind a négy szakaszán általánosan napi felhasználható etető anyag össztömege: 1 kg. szárazanyag (dara, búza, bojli, csemegekukorica) vagy 1 liter élő anyag (giliszta, csontkukac, szúnyoglárva stb.)

(14) Az egyesület összes vízterületén a kempingezés és sátorállítás tilos! A Keramit, Tejes, Gumis, Temető tó (Rab-víz), Fehérpart-Szilvás, Sándorfalvi-tó Medencés Kikötő partján sátor felállítása csak eseti jelleggel, rendezvények, versenyek alkalmával a környezetvédelmi felelős írásos engedélyével rendelkező horgásznak engedélyezett.

(15) Az egyesület vízterületein az etetőhajó, valamint a drón használata TILOS!

(16) A horgász baleset esetén és egyéb kárelhárításban a tőle elvárható módon köteles részt venni.

(17) A horgász köteles a halászati őrök rendelkezéseit teljesíteni, kérésükre segítséget nyújtani.

(18) A Medencés Kikötőben horgászni csak a partról szabad, az ÜZEMELTETŐ üzemi kerítésétől a rakodó beton támfal város felőli oldaláig. Parkolni csak a töltés füves területén szabad, az aszfaltozott úton és a tűzoltó lépcső előtt TILOS. A töltés és a meder bármely módon történő átalakítása, megbontása rongálása tilos! Medencés kikötőben a csuka és a süllő fajlagos tilalmi ideje alatt, 02.01-től 04.30-ig a kishalas, halszeletes és pergető horgászat tilos!

(19) A közlekedési utakat elzárni bármi módon (járművel, horgászbottal, stb.) TILOS!

III. Halvédelem környezetvédelem

(1) Minden horgász köteles a vízpart tisztaságát megóvni!

(2) Tilos szemetes helyen a horgászatot megkezdeni, továbbá tilos cigaretta csikket, egyéb hulladékot a vízbe, vagy a parton szétszórni! A horgász az általa elfoglalni kívánt horgászhelyet és annak környezetét a horgásznak, a horgászat megkezdése előtt kötelessége megtisztítani, folyamatosan tisztán tartani, a keletkezett szemetet elvinni. Ennek elmulasztása esetén a halőr úgy jogosult eljárni, mintha az épp ott tartózkodó horgász szemetelt volna.   Szemetes horgászhelyen még a horgászatot sem szabad megkezdeni.

(3) Tilos a felázott földutakra, azok felszáradásáig (amíg a kerék szedi a sarat) járművel ráhajtani!

(4) Horgászrend megsértését, szemetelést, az észlelt vízszennyezést és a halpusztulást a horgász köteles haladéktalanul a legközelebbi halászati őrnek jelezni, vagy az Egyesület irodájában bejelenteni.

(5) A vízminőség megóvása érdekében az egyesület összes vízterületén a szoktató etetés tilos!

Etetésre csak olyan anyagot szabad használni, amely nem rontja a víz minőségét. Naponta legfeljebb 3 kg etetőanyag használható.

(6) Vágóhorgot kizárólag a nagytestű busa kiemelésére szabad használni, más hal kiemelését más- kíméletesebb- módszerrel kell megoldani. (pl.: merítő szák, Grip, Harcsa fogó kesztyű, stb.)

(7) A kifogott busát, ezüstkárászt, törpeharcsát visszaengedni tilos, annak elszállításáról a horgász köteles gondoskodni.

(8) A Szilvás vízterületen a táblákkal jelzett szakaszon a ponty fajlagos tilalmi időszakában a horgászás tilos!

(9) A Sándorfalvi-tavon a szomszédos tavat elválasztó gát teljes hosszában, a horgászbázis területén valamint a tó táblákkal jelzett területén a horgászás Tilos!

IV. Záró rendelkezések

(1) Az egyesület (igazolvánnyal ellátott) hivatásos halászati őrei a vonatkozó jogszabályok alapján az egyesület működési területén jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére. Az egyesület szabályainak vagy a halászati törvény rendelkezéseinek megszegése esetén a halőr, a horgászt a hatóság kiérkezéséig visszatarthatja. Ellenőrzési szempontból az egyesület vízterületein, azok véd területén belül tartózkodó vendégek, látogatók is ellenőrizhető személynek minősülnek.

(2) Véd terület az egyesület kezelésében lévő vízterületek és az összes oda és elvezető utak összessége.

(3) A halőröket fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek!

V. Ajánlás a vízparton való tartózkodáshoz

  • A horgászat etikai szabályai azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a kulturált ember megad másoknak és elvár másoktól.
  • A kulturált emberhez méltó magatartás érdekében a horgászat előtt és közben célszerű tartózkodni a szeszes italok mértéktelen fogyasztásától, ami egyébként súlyos balesetek okozója is lehet.
  • A látogatottabb horgászhelyeken a később érkezők úgy helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászatban ne zavarják.
  • Lakott övezetekben a helyi lakosok nyugalmára tekintettel és általában a vízparton mellőzendő a kiabálás, hangoskodás és másokat megbotránkoztató trágár beszéd.
  • A vízparton rádiót csökkentett hangerővel, egyéb zenelejátszó készüléket csak fülhallgatóval lehet használni, hogy azok hangja mások pihenését ne zavarja.
  • Hangjelzős kapásjelző hangerejét és hangszínét úgy kell beállítani, hogy az a másik horgászt ne zavarja.
  • A horgász óvja és védje a halállományt! Segítse horgásztársait, a hölgyeket, a fiatalokat, a kezdő horgászokat, a horgászturistákat és azokat, akik idős koruk, vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben segítségre szorulnak.

A horgász tekintse kötelezettségének a környezeti és természeti értékek védelmét és megóvását.

A horgász a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse zaklatásnak, segítse az ellenőrzést végző halászati őrök felelősségteljes munkáját, amit a becsületes horgászok érdekében tesznek.

Az egyesületi irodában
2021. július 01. - 2021. december 31. között a
PÉNZTÁR NYITVATARTÁSA:

HÉTFŐ  9:00 - 12:00
KEDD 9:00 - 18:00
SZERDA  9:00 - 16:00
CSÜTÖRTÖK szünnap
PÉNTEK 9:00 - 16:00

2021. évi fogási naplók leadási határideje: 2022. február 28.

Az iroda 2022. február 28.-ig munkanapokon nyitvatartási időben fogadja a naplót leadó horgásztársakat.

1115972
Ma
Tegnap
Ezen a héten
Ebben a hónapban
Múlt héten
Múlt hónapban
Összesen
82
210
292
1113990
6558
7634
1115972
Saját IP: 3.92.28.52
2021-11-30 04:22

Jelenleg 69 vendég és 0 felhasználó van vonalban.