Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület

Alapítva: 1934.

Horgászrend

HORGÁSZREND

 

A részletes horgászrend előírásai felnőtt horgászra vonatkoznak. A kedvezményezettek körébe tartozó – ezen belül a 70 év alatti és feletti nyugdíjas és ifjúsági (1 botos) – kategóriákban a kiváltott területi engedélyben foglalt szabályok és előírások vannak érvényben.

  1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

(1) A Horgászegyesület vízterületére váltott területi engedély tulajdonosa elismeri a vízterületre vonatkozó horgászrendben foglalt szabályok ismeretét.

(2) Az Egyesület valamennyi vízterületére vonatkozó területi engedéllyel rendelkező horgász tudomásul veszi, hogy horgászásáról, halfogásáról amennyiben az ellenőrzésre jogosultak szabálytalanságot észlelnek kép és vagy hangrögzítés készülhet, melyet az Egyesület és szervei vitás esetben a bizonyításhoz, törvényeknek megfelelő módon felhasználhat.

(3) Az egyesület kezelésében lévő Fehérpart-Szilvás, Keramit és vízrendszere, Újszegedi Holt-Maros, Sándorfalvi-tó, Medencés Kikötő vízterületeken általánosan a 2013. évi CII. Halgazdálkodásról szóló törvény és végrehajtási rendeleteiben foglalt horgászat rendje van érvényben az alábbi kivételekkel:

- az egyesület által kezelt vízterületeken az egyes halfajok kifogható mérettartományát, érvényes tilalmi idők meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza. Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra vonatkozó napi kvótája: Az egyesület nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a táblázatába foglalt, napi darabszám korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb összesen 3 darabot foghat ki a táblázatban részletezett bontásban. /pld. 2 db. ponty+1 db. süllő/Az összes – darabszám korlátozással nem érintett – kifogott őshonos hal összes tömege nem haladhatja meg a napi 3 kg. – az egybotos kedvezményezett szerinti horgász esetén pedig a napi 2 kg.-ot. Ha a horgász olyan őshonos halat fog, amellyel a 3 kg.-os illetőleg kedvezményezett esetén pedig az 2 kg.-os súlyhatárt átlépi, a halat megtarthatja, azonban aznap több őshonos halat nem foghat ki. A turista állami jeggyel rendelkező horgász a táblázat szerinti napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen 1 darabot, a napi darabszám-korlátozás alá nem eső fajokból naponta összesen 2 kg-ot foghat ki.

(4) Az egyesület vízterületein a területi jegyben meghatározott ponty és ragadozóhal mennyiség tartható meg!

(5) Az egyesület vízterületeiről kötelező elvinni az ezüstkárász, busa, törpeharcsa, naphal és razbóra kifogott példányait. Összesen napi 5 kg. össztömeg fogható, melybe beszámít 1 db. megtartható amur is.  A 4 kg.-nál nagyobb tömegű amur nem tartható meg.

(6)A halak súlyának meghatározásához mérleg használata kötelező.

(7) A megtartani kívánt nemes halat azonnal, dátum/idő, víztér kód, vízterület, súly rovatokba a horgászat folytatása előtt be kell vezetni a területi jegy táblázatába és a fogási naplóba.

(8) Egyéb őshonos valamint az invazív halfajok tömegét a fogási napló megfelelő rovataiba, a vízpart elhagyása előtt, de legkésőbb tárgynap 24.oo óráig kell bejegyezni

 

 

MAGYAR NÉV

 

Fajlagos

tilalmi idő

 

 

EGYES ÜLETI VÍZTERÜLETEKEN

 

 

Kifogható méret

 

kötelező vissza helyezni

kötelező elvinni

naponta kifog-ható maximális mennyiség és db. szám

Csuka

02.01 - 03.31.

40 cm.

-

-

2 db.

Balin

03.01 - 04.30.

40 cm.

-

-

2 db.

Sügér

03.01 - 04.30.

-

-

-

Σ 3 kg.

Fogassüllő

03.01 - 04.30.

40 cm.

-

-

2 db.

Kősüllő

03.01 - 06.30.

25 cm.

-

-

2 db.

Domolykó

04.15 - 05.31.

25 cm.

-

-

Σ 3 kg.

Jász keszeg

04.15 - 05.31.

20 cm.

-

-

Σ 3 kg.

Szilvaorrú keszeg

04.15 - 05.31.

20 cm.

-

-

Σ 3 kg.

Garda

04.15 - 05.31.

20 cm.

-

-

Σ 3 kg.

Paduc

04.15 - 05.31.

20 cm.

-

-

Σ 3 kg.

Ponty

05.02 - 05.31.

30 cm.

4 kg. feletti

-

2 db.

Compó

05.02 - 06.15.

25 cm.

Az Egyesületi vizeken megtartani tilos!

Harcsa

legfeljebb 100 cm.-es példányok esetén               05.02. - 06.15.

 

60 cm.

 

 

-

 

100 cm. felett

 

2 db.

Sebes pisztráng

10.01 - 03.31.

22 cm.

-

-

2 db.

Menyhal

25 cm.

-

-

3 db.

 

  1. TERÜLETI SZABÁLYOK

(1) Az egyesület összes vizén a szivar ólmos pergetés tilos.

(2) A vízterületen tilos a tűzgyújtás, fürdés, és egyéb téli vagy nyári vízi sport űzése.

(3) A vízparton bekövetkezett balesetekért az egyesület felelősséget nem vállal.

(4) Az egyesület elnöke horgászati idényben – indokolt esetben (haltelepítések, versenyek, stb.) idejére – meghatározott ideig, meghatározott helyen szüneteltetheti a horgászatot, melyről a kihelyezett táblákon és az egyesület honlapján tájékoztatja a horgászokat. Tilalmi idő alatt tilos a mólók javítása, és halfogásra alkalmas horgászfelszereléssel a vízparton tartózkodni.

(4) A vizeken foglalt hely nincs. A vízterület gépjárművel történő megközelítésével okozott mezőgazdasági kárért a gépjármű vezetőjét terheli felelősség.

(5) Mólóról történő horgászás csak egyesületi regisztráció és megállapodást követően a vonatkozó szabályzatok betartásával folytatható.

(6) Az egyesület kezelésében lévő vízterületek közül a Fehérparton csak odajutásra, a szűk részen 150 méter hosszban egyáltalán nem, csak a Szilváson lehet csónakból horgászni.

(7) A Keramiton a csónakból történő horgászás Tilos, a csónak csak móló megközelítésé, ill. odajutásra engedélyezett.

(8) A Gumison, Tejesen és a Temető tavon, a Holt-Maroson, a Sándorfalvi-tavon, valamint a Medencés Kikötőben horgászállás nem építhető.

(9) Horgászstég (móló) a megfelelő engedélyek beszerzése után, a Keramit és a Fehérpart-Szilvás nevű vízterületeken (üzemeltethető), amennyiben az adott vízterületre érvényes területi jeggyel rendelkezik a horgász. 

(10) A móló tulajdonosának rendelkeznie kell az Egyesület irodájában térítés ellenében kiállított móló regisztrációs engedéllyel, melyet kérésre fel kell mutatni. Az engedély birtokában veheti használatba, más horgásszal szemben a mólót, egyéb esetben nem.

(11) A Traktor utcából nyíló ABA és Margit utca közötti szakaszon a Holt-Maroshoz vezető utcákba gépjárművel behajtani, ott várakozni TILOS! Gépjárművel történő megközelítés (kizárólag száraz időszakban) a holtág szakasz déli oldalán húzódó földútról lehetséges. A vízterület III.-as szakaszán a gyalogos híd és a Derkovits fasor között gépjárművel a burkolt út melletti padkán kell megállni, közvetlenül a holtág partján tilos a megállás.

(12) Tekintettel arra, hogy a Holt-Maros vízterület lakóövezetben helyezkedik el, és a víz mindkét oldalán séta- és kerékpárút lett kialakítva, az egyesület az Országos Horgászrend előírásainak betartásán túl az alábbi, külön e vízre érvényes horgász rendet írja elő minden, a vízterületre érvényes területi engedéllyel rendelkező horgász számára: Csónakból vagy bármely vízi alkalmatosságról horgászni tilos! Horgászni csak a kialakított töltés koronáról szabad. TILOS a töltés rézsűben horgászhelyet kialakítani, mólót építeni vagy bármilyen más módon horgászállást építeni! Rakós-bottal horgászni tilos! A vízminőség megóvása érdekében az etetés (etetőkosaras is) TILOS!

(13) A Medencés Kikötőben horgászni csak a partról szabad, az ÜZEMELTETŐ üzemi kerítésétől a rakodó beton támfal város felőli oldaláig. Parkolni csak a töltés füves területén szabad, az aszfaltozott úton és a tűzoltó lépcső előtt TILOS. A töltés és a meder bármely módon történő átalakítása, megbontása rongálása tilos!

(14) Az egyesület összes vízterületén a kempingezés és sátorállítás tilos! A Keramit, Tejes, Gumis, Temető tó (Rab-víz), Fehérpart-Szilvás, Sándorfalvi-tó partján sátor felállítása csak eseti jelleggel, rendezvények, versenyek alkalmával a környezetvédelmi felelős írásos engedélyével rendelkező horgásznak engedélyezett.

(15) Az egyesület vízterületein az etetőhajó használata TILOS!

(16) A horgász baleset esetén és egyéb kárelhárításban a tőle elvárható módon köteles részt venni.

(17) A horgász köteles a halászati őrök rendelkezéseit teljesíteni, kérésükre segítséget nyújtani.

(18) Horgászrend megsértését, szemetelést, az észlelt vízszennyezést és a halpusztulást a horgász köteles haladéktalanul a legközelebbi halászati őrnek jelezni, vagy az Egyesület irodájában bejelenteni.

III.HALVÉDELEM KÖRNYEZETVÉDELEM

(1) Minden horgász köteles a vízpart tisztaságát megóvni!

(2) Szemetes horgászhelyen még a horgászatot sem szabad megkezdeni.

SZEMETES HELYEN HORGÁSZNI TILOS!

(3) A horgászat befejezését követően a keletkező szemetet a horgász köteles magával vinni!

(4) A szemetes helyen horgászóktól a halászati őr köteles a területi engedélyt bevonni!

(5) Horgászrend megsértését, szemetelést, az észlelt vízszennyezést és a halpusztulást a horgász köteles haladéktalanul a legközelebbi halászati őrnek jelezni, vagy az Egyesület irodájában bejelenteni.

(6) A vízminőség megóvása érdekében az egyesület összes vízterületén a szoktató etetés tilos!

Etetésre csak olyan anyagot szabad használni, amely nem rontja a víz minőségét. Naponta legfeljebb 3 kg (ahol az etetés nincs tiltva) etetőanyag használható.

(7) A Szilvás vízterületen a táblákkal jelzett szakaszon a ponty fajlagos tilalmi időszakában a horgászás tilos!

(8) A Sándorfalvi-tavon a szomszédos tavat elválasztó gát teljes hosszában, a horgászbázis területén valamint a tó táblákkal jelzett területén a horgászás Tilos!

  1. Ajánlás a vízparton való tartózkodáshoz

A horgászat etikai szabályai azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a kulturált ember megad másoknak és elvár másoktól.

- A kulturált emberhez méltó magatartás érdekében a horgászat előtt és közben célszerű tartózkodni a szeszes italok mértéktelen fogyasztásától, ami egyébként súlyos balesetek okozója is lehet.

- A látogatottabb horgászhelyeken a később érkezők úgy helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászatban ne zavarják.

- Lakott övezetekben a helyi lakosok nyugalmára tekintettel és általában a vízparton mellőzendő a kiabálás, hangoskodás és másokat megbotránkoztató trágár beszéd.

- A vízparton rádiót csökkentett hangerővel, egyéb zenelejátszó készüléket csak fülhallgatóval lehet használni, hogy azok hangja mások pihenését ne zavarja.

- Hangjelzős kapásjelző hangerejét és hangszínét úgy kell beállítani, hogy az a másik horgászt ne zavarja.

- A horgász óvja és védje a halállományt! Segítse horgásztársait, a hölgyeket, a fiatalokat, a kezdő horgászokat, a horgászturistákat és azokat, akik idős koruk, vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben segítségre szorulnak.

A horgász tekintse kötelezettségének a környezeti és természeti értékek védelmét és megóvását.

- A megtartott halakat cserélgetni, a vízparton elajándékozni TILOS!

A horgász a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse zaklatásnak, segítse az ellenőrzést végző halászati őrök felelősségteljes munkáját, amit a becsületes horgászok érdekében tesznek.


2016-01-25

Az egyesületi irodában
2021. július 01. - 2021. december 31. között a
PÉNZTÁR NYITVATARTÁSA:

HÉTFŐ  9:00 - 12:00
KEDD 9:00 - 18:00
SZERDA  9:00 - 16:00
CSÜTÖRTÖK szünnap
PÉNTEK 9:00 - 16:00

2021. évi fogási naplók leadási határideje: 2022. február 28.

Az iroda 2022. február 28.-ig munkanapokon nyitvatartási időben fogadja a naplót leadó horgásztársakat.

1115951
Ma
Tegnap
Ezen a héten
Ebben a hónapban
Múlt héten
Múlt hónapban
Összesen
61
210
271
1113990
6537
7634
1115951
Saját IP: 3.92.28.52
2021-11-30 03:51

Jelenleg 51 vendég és 0 felhasználó van vonalban.